Putování za skvosty Říše středu

První dny
Přílet do Pekingu a procházka nočním městem, další den jsme navštívili „Ptačí hnízdo“ – olympijská sportoviště a konečně uzřeli na vlastní oči jednu z největších staveb lidstva, Dlouhou zeď. Takto jsme se Stacy zahájily naší „Studijní cestu“ po třetí největší zemi světa.

 
Lamaistický chrám (Jung-che-kung), Letní palác (I-che-jüan)
Další lahůdka, kterou obsahoval náš itinerář, byl Lamaistický chrám, nazýván také palác Klidu a harmonie, který patří k nejvýznamnějším náboženským stavbám v Pekingu. Jeho atmosféru tvoří vůně tisíců doutnajících vonných tyčinek a potkáme zde skutečné praktikující mnichy. Další zastávkou byl Letní palác, obklopený množstvím rozsáhlých zahrad, v jeho blízkosti se nachází rovněž jezero Kunminghu, interiéry jsou bohatě zdobené a z jejich oken je vidět do okolních zahrad a na jezero.

 
Perlová farma, Chrám Nebes (Tiantan), Císařský palác (Gugong)…
Chrám Nebes, ukázka tradiční mingské architektury, je obklopen parkem, který je porostlý čtyřmi tisíci cypřiši – úžasné. Císařský palác (Gugong), jedno z největších náměstí světa náměstí Nebeského klidu a vstup do Zakázaného města jsou další zážitky ze země draka.

 
Terakotová armáda (Mauzoleum), město Si-an (Xian)
Hliněná armáda je jedinečný archeologický nález, čítá 8000 lučištníků, pěšáků, kušníků, vozatajů, jezdců a generálů, nad výkonem těch, co tuto armádu a vlastně celou obrovskou hrobku stvořili, zůstáváme v úžasu stát. Podařilo se nám navštívit také vlastní město Xian a vidět v noci nasvícenou Jižní bránu města Xian.

 
Huashan – posvátná hora
Vystoupat na taoistickou posvátnou horu Huashan není procházka před odpolední kávou, na vrchol vede tisíce příkrých schodů a úzké římsy s vratkými mosty. Náročný výstup má prověřit víru poutníků, kteří stoupají vzhůru, v učení taoismu. Prozradím ale, že na vrchol vede i lanová dráha.

 
Nefritová dílna, hedvábí, Šanghaj – vodní městečko Zhouzhuang, Yuyuan Garden
Nakoukli jsme do nefritové dílny resp. prodejny a závistivě pokukovali po některých exponátech, zajímavá byla také exkurze do továrničky na zpracování hedvábí. V malebném, „vodním“ městečku Zhouzhuang jsme se projeli v „gondole“, absolvovali prohlídku starých domů bohatých čínských obchodníků a pokochali se v botanické zahradě Yuyuan.

 
Šanghaj
Vyhlídka na město z 492m vysoké věže SWFC, supermoderní čtvrť Pudong, jízda nejrychlejším (magnetickým) vlakem světa rychlostí 431 km/h, mizející staré čínské město.