logo_pismo_p_f

 

.

.m_rybnik

rameny vyvěrající z hlubin země a prameny zahajující tok potoků a řek jsou místa, kde se vyskytuje silná energie. Slavkovský les je doslova protkán potůčky a poset vývěry pramenů a malých pramínků, z niž některé jsou ukryty na tajemných místech, pro běžného návštěvníka skoro neviditelné, ví o nich pouze lesní zvěř a několik málo starousedlíků. V místech vývěrů pramenů se magicky spojují země vzduch a voda, tedy tři živly, které tímto spojením vytváří místa úžasné mocné inspirace. Prameny léčí, vždyť do nedalekých Mariánských Lázní jezdí hosté z celého světa. Prameny jsou také zdrojem života, inspirace a znásobují věštecké schopnosti. Keltové v dávných dobách o tato místa pečovali, zahrnovali dary a uctívali. Také u techto zázračných míst sázeli po devíti lískových keřích, protože ořechy symbolicky představují moudrost. Energie vody má mimořádné schopnosti a voda samotná má odvěky vliv vše živé i neživé. A nezapomeňme, že voda je nositel (medium) energetických a bilogických informací.

Tajemná rašeliniště zdejší krajiny obsahují přírodní léčiva. Jsou ukrytá v bahně. Lipidy v něm obsažené plní ochrannou funkci a zároveň katalyzují reakci propouštění ostatních látek do organizmu. Nezávislé výzkumy potvrdily, že tyto přírodní organické látky pronikají do těla 16 krát efektivněji než látky syntetické. Přírodní látky, které jsou součástí rašelin, mají vynikající antioxidační účinky a omezují působení škodlivých volných radikálů. Huminové kyseliny jsou považovány za nejpříznivější přírodní léčiva, tyto látky, vzniklé rozpadem rašeliništních rostlin v průběhu desítek tisíc let, předávají na molekulární úrovni energii celému tělu a o jejich pozitivním vlivu na organizmus se již přesvědčil mnohý návštěvník již výše zmíněných lázní.

 

V přírodě se nám často stává, že se na nějakém místě cítíme dobře, je nám skvěle na těle i na duši, jsou to právě ta místa, která léčí a vyvěrá zde energie země. Chcete-li pocítit léčivou energii více a propojit své tělo s touto energií, vyzujte se a bosi se dotýkejte země či trávy, získáte sílu a posílíte schopnosti léčit sami sebe.

Léčivá síla země je ukrytá také ve stromech, respektive stromy jsou dalším „pramenem“ nebo chcete-li bránou k energii. Stromy jsou
velmi důležité, protože produkují kyslík, který dýcháme. Jsou přírodní lékarnou, která nám dodává léčivo ve formě listů, květů, ovoce i kůry a pomáhá při boji s nejednou chorobou. Nesmím zde však opomenout zmínit se o bylinkách, léčivých rostlinkách se zahrádky a z volné přírody, abychom jim nekřivdili, ale to je téma na samostatnou kapitolu. Chcete-li využít léčivou energii stromů, musíte k nim přistupovat s náležitou úctou a pokorou. Opřete se o kmen vybraného stromu a nechte na sebe přímo působit jeho léčivou sílu. Tato síla, kterou nazýváme energetické vyzařování stromu, je u každého stromu jedinečná a specifická pro každý druh.
strom1