logo_pismo_E_f

 

.

.

lement (z lat. elementum, prvek, písmeno) znamená něco jednoduchého, prvotního, z čeho se dále skládají složitější věci, tedy i život. Vzduch (přesněji kyslík) a voda jsou ty základní elementy, bez kterých není život na naší planetě možný. Přidejme k tomu oheň a zem a máme vyjímečnou čteřici. Příroda je úplnou laboratoří, která umí s těmito elementy experimentovat, tvořit, kombinovat, míchat s různými pozemskýni i kosmickými energiemi. Pojďme se na ně podívat blíže.

 

element-voda

VODA: podle keltů dar bohyně země, je pro lidský organismus naprosto nezbytná, naše tělo je přibližně ze 70% tvořeno vodou. Odplavuje škodlivé látky z těla vznikající při metabolických procesech. Voda chladí a brání přehřátí organismu. Podílí se na roznášení minerálních látek, stopových prvků a jiných důležitých živin. Voda také dokáže hladit, přinášet úlevu, léčit a ozdravit duši, pro kelty je očisťující, božskou energií. Dokáže ale i ohromit a fascinovat, vždyť na překrásný vodopád, nebo lámající se obrovský kus lecovce dokážeme koukat dlouhé minuty. Element vody je symbolem jistoty, stálosti a vnitřní stability. Voda na naší planetě je starší než naše slunce.log-voda

element-zemeZEMĚ: nám dává pevný základ, kráčíme po ní, můžeme se o ní opřít a ostatní živly jí potřebují. Země je naší pramáti, původce všeho živého, živí nás, dává nám naše fyzické tělo, pečuje o nás. Představuje jistotu domova resp. pevnost, která nás ukryje před nepřítelem z venku. Země je považována za symbol plodnosti, vývoje a úspěšnosti. Zemi reprezentují duchové hor, jeskyňí a skal. Země dokáže svojí silou odebírat negativní energii, léčí strasti, při meditaci nám pomáha, pokud se posadíme přímo na ni, dostat se rychleji do hlubšího stavu meditace a soustředit se. Jen si vyzkoušejte chodit naboso po trávě a okamžitě pocítíte úlevu, napětí totiž vždy odchází přes naše nohy do země. log-zeme

element-vzduch

VZDUCH: vládne magií „čtyř větrů“, je vládcem prostoru, udržuje rovnováhu mezi ohněm a vodou, může se ovšem také proměnit v nepředvídatelný živel a dát o sobě řádně vědět. Vžduch je magický svým projevem života, vždyť právě on dává samostatný život právě se narozenému robátku při jeho prvním samostatném nadechnutí. Má významný vztah k astrálnímu cestování a zároveň je symbolem rychlého přenosu informací z místa na místo. Je lehký a v klidu nehmatatelný takže neuchopitelný, dokáže se však pohybovat velmi rychle a snadno. Element vzduchu nám pomůže s rozvojem intelektu, uměleckého talentu, pomáhá při studiu, zvyšuje naší fantazii.log-vzduch

element-ohenOHEŇ: je velmi neklidný element, bývá uznáván za první element, který byl zrozen při stvoření vesmíru. Ve starověku byl uctíván jako dar bohů a dodnes je brán jako symbol Slunce a Marsu. Představuje princip síly a moci, lásku, žár, nespoutanost. Každý zná přísloví o dobrém sluhovi a zlém pánu. Oheň dokáže povzbudit, dodat odvahu, ukázat směr v temnotě, zahřeje a dodá energii. Pomůže odstranit vnitřní blokády, negativní energii, zlepšuje komunikaci, inspiruje a dává impuls k změnám. Ale pozor, nezkrotíme-li oheň v nás, můžeme se stát nesnesitelnými ba i bezohlednými. Při práci s ohněm posilujeme svojí vůli a sílu a teplo ohně také pomáhá léčit a regenerovat.log-ohen

Civilizace

Ta na nás samozřejmě působí ze všech stran a všemožnými vlivy. Mám teď na mysli společnost jako celek, s jejími technologicky vyspělými „udělátky“ a moderními společenskými vymoženostmi, nemluvím o jednotlivých ostrovech civilzace jako byla svého času třeba starověká mayská civilizace. Pod vlivem jsme vlastně kdekoliv na planetě a naše tělo, které je naprogramováno za tisíciletí vývoje na určité hodnoty zatížení, kontaminaci životním prostředím, stresu při lovu a například duševní námahy, je najednou vystaveno hodnotám, které jsou mnohonásobně a neuváženě překračovány. Tělo se ale nepřizpůsobuje.
Poradenské hodiny:
UT – od 9:00 do 17:00
ST – od 9:00 do 17:00
ČT – od 9:00 do 17:00
SO – od 9:00 do 13:00