logo_pismo_s_f
.

.
lovo pyro je oheň a slovo amid je střed. Pyramida je tedy zařízení s ohněm uprostřed. Konstruktéři pyramid byli zasvěcenci – osvícení lidé se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy, ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly – oheň, vzduch, vodu a zem, zasazené ve vše objímajícím éteru. Pro nás jsou důležité vlivy, které díky tvaru pyramidy působí na živé organismy, zvláště pak na člověka. Při pozorování rostlin a zvířat umístěných pod pyramidou si můžeme všimnout určitých změn v jejich chování. Hmyz prostor pod pyramidou opouští a vůbec do něj nelétá, domácí zvířata se naopak v tomto prostoru cítí dobře. Stavba pyramidy není zcela jednoduchá, ovšem pokud dodržíte základní pravidla o poměrech stran, úhlech, velikosti a správném umístění stavby v prostoru, můžete se radovat z úspěchu. V galerii níže je vyobrazena pyramida postavená na mé zahradě pouze za pomoci přátel a přesto naprosto postačuje ke splnění mých očekávání. Pyramidu jsem stavěla pro její blahodárné účinky, viz další text a také pro potěšení z hezké věci.

 

.

Působení na člověka

Při pokusech, kterých se zúčastnili jedinci znalí meditačních praktik, byly encefalografem snímany křivky vln produkovaných mozkem. Subjekt měl zavázané oči a po záznamu vln v normálním stavu byla na subjekt spuštěna otevřená pyramida, tak aby to nezpozoroval. Po 30 – 45 s  se frekvence vln zvýšila  a amplitudy dosahovaly více než dvojnásobku původních hodnot. Pokusné osoby popisovaly změnu pocitů jako brnění, pocit tepla, klidu, lehkosti, nekolik jich mluvilo o jasnovidění.

Podle statistických údajů mají modely pyramid pozitivní vliv na koncentraci, hloubku meditačního stavu, vědomí samého sebe. Pro některé je energie pyramid nadějí na lepší zdravotní stav pro jiné možnost relaxace a nabrání nových sil. Lidé meditující pod pyramidou, ale i jen pobývající, popisujou rozmanité zkušenosti a pocity takto:

pyramida_energ- pocit beztělesnosti
– trnutí v těle jako slabý proud
– pocit tepla, hlavně v horních částech těla
– klid, relaxace, osvobození od napětí
– lehkosti, jakoby lítání
– píchání jehliček
– regeneraci jako po delším spánku
– zvětšení energetického náboje v těle
– působení v postihnutých a nedoléčených místech
– harmonizace
– někteří putování v astrálu
– vzpomínky na minulé životy
– vidění kosmických barev
– slyšení záhadné hudby
– sny jsou většinou v jasných barvách jako grafické představy
– izolace od vnějších vizuálních a zvukových podnětů
– rozšíření vědomí o prostoru
– hlubší stupeň meditace s vyšším energetickým nábojem

Regenerace a inspirace

Jste ospalí, unavení, deprimovaní? Pak si sedněte na dvě hodiny do pyramidy tak, aby hlava byla v jedné třetině její výšky. Překvapeně zjistíte, že neurony ve vašem mozku začínají opět proudit. Najednou se dostaví inspirace, nové myšlenky apod. Toto se ovšem nedoporučuje praktikovat příliž dlouho. Své využití mají i malé modely pyramid. Paní profesorka Joam Ann de Matta z Psychoorientologického ústavu v Texasu zkoumala vliv umístění pyramidy nad postelí na spánek. Umístěním pyramidy nad postel vzniklo dokonalé prostředí pro posílení slabých lidí a rekonvalescentů. Jedna noc pod malou pyramidou dokáže přinést takové zlepšení zdraví, jaké přichází za normálních okolností až po několika  dnech, ne-li týdnech. Lidé, kteří mají předpoklady k telepatii nebo jasnovidectví, své schopnosti během spánku pod pyramidou znásobují. Na to, abychom byli ráno opět svěží, stačí spát pod pyramidou čtyři až pět hodin. Pokud toto pravidelně opakujeme, stáváme se vitálnějšími, existují určité poznatky, že pobytem pod pyramidou se zpomaluje proces stárnutí a živá hmota se regeneruje.

clanek-pozadi2
Pyramida vyžaduje úctu a pozornost

Pyramida umí nejenom léčit, sloužit a působit pozitivně ale skrýva v sobě také síly a vlastnosti o kerých mnozí nemají tušení. Může pomáhat ale být i velmi nebezpečná a škodit nejen svému majiteli, obyvatelům domu ale dokonce i celému okolí. Mnohé energie, zvláště pak energie tvarů, neumíme zatím měřit, respektive oficiální věda má informace neúplné, teprve v začátcích, je tedy potřeba přistupovat ke stavbě pyramidy a jejímu umístění zodpovědně, popřípadě si nechat poradit od někoho zkušeného. Někteří budovatelé považují pyramidu jen za několik matematických délek hranolů a tvarů, což je samozřejmě špatně. Každý z nás se určitě ocitl v místě (hrady, zámky, kostely…), kde se cítil dobře, nebo měl při pozorování obrazu, sochy či nějaké věci příjemné pocity a nevěděl proč. Působila na něj, kromě ostatních faktorů v dané lokalitě, energie tvarů. Člověk je zkrátka citlivý k působení přírody, je to spojeno s jeho vznikem a vývojem, působí na nás různé slabé i silné energie aniž bychom si to uvědomovali a s pyramidami to není jinak. Chovejme se k nim s úctou a věnujme jim dostatečnou pozornost jak při stavbě, tak i při následném užívání a údržbě, oplatí nám to mnohonásobně.